Kandidaten 2022

Er kan vanaf nu gestemd worden!

De samengestelde jury van de Sportverkiezing 2022 bestaat uit

  • Onafhankelijke voorzitter(s). (De juryvergadering wordt geleid door een onafhankelijk technisch voorzitter, die er ook op toeziet dat het reglement wordt nageleefd.
    Klik hier voor het gehele reglement.
  • Sporters en leden van de Sportverkiezingscommissie (met tezamen een zo breed mogelijke sportachtergrond).
  • Een publieksjury (via een online stemformulier, enkele weken voor het gala)
  • Een oneven aantal personen.

Hieronder de kandidaten die dit jaar meedingen naar de officiële sportprijzen.

Stemmen op je favoriete kandidaat is mogelijk van 27 januari tot 4 februari
Eind februari komt een vakjury bij elkaar om alle inzendingen te bekijken. Jouw publieksstem telt mee in de uiteindelijke score.