In memoriam Johan Reijnders

Johan is er niet meer.

Wij kunnen als werkgroep van de sportverkiezing geen beroep meer doen op zijn kennis en kunde in de sport. Zijn telefoon en camera onuitputtelijke bronnen van informatie, een ware encyclopedie voor ons.

Een fijne, maar pittige collega in onze werkgroep waar je op vertrouwen kon. Aan hem te blijven denken, daaraan ontkomen wij niet. De vele foto’s van de sportverkiezingen op onze website getuigen hiervan.

Johan bedankt voor jouw inzet en betrokkenheid.

Namens alle leden van de werkgroep Sportverkiezing Hellendoorn

Jan van Gijssel | Voorzitter

12 oktober 2017